Актульні новини Фастова і Фастівського району

Умови конкурсів на право пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування №14 “Привокзальна площа – вул. С.Палія – Привокзальна площа” та №15 “вул. Жовтнева – Костел” у режимі маршрутного таксі

Виконавчий комітет Фастівської міської ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” від 3.12.2008 р. №1081 (зі змінами) оголошує:

– конкурс №1 з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування №14 “Привокзальна площа – вул. С.Палія – Привокзальна площа” в режимі маршрутного таксі;
– конкурс № 2 з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування №15 “вул. Жовтнева – Костел” у режимі маршрутного таксі.

Запрошуємо юридичних та фізичних осіб, які є пасажирськими перевізниками, взяти участь у конкурсі.

Засідання конкурсного комітету з визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом загального користування в місті Фастові проводитиметься 28 лютого 2013 р. о 14-й годині в приміщенні виконавчого комітету Фастівської міської ради за адресою: м. Фастів, пл. Соборна, 1, кім. 109 (І поверх).

Загальні положення

1. Ці умови розроблені відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 3.12.2008 р. №1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”.

2. Метою проведення конкурсу є реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту, створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом, покращення якості пасажирських перевезень, створення конкурентного середовища, забезпечення оновлення рухомого складу, підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів, забезпечення виконання соціально значущих перевезень, виконання необхідних обсягів перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Фастові.

3. Об’єктом конкурсу є маршрут (кілька маршрутів) міського автобусного сполучення.

4. У конкурсі на визначення пасажирського перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь претенденти, які мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах використовують у достатній кількості транспортні засоби відповідного класу та відповідають вимогам статті 34 Закону України “Про автомобільний транспорт”.

Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень у м. Фастові, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, мати відповідний сертифікат, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному і санітарному стані.

Забороняється використання перевізниками автобусів, переобладнаних із вантажних транспортних засобів.

Водії, які залучаються до перевезень пасажирів, повинні мати у посвідченні відкриту категорію “Д”, або “ДЕ”, бути застрахованими згідно з чинним законодавством.

5. До участі у конкурсі не допускається автомобільний перевізник, який:

5.1 подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

5.2 визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації;

5.3 не відповідає вимогам статті 34 Закону України “Про автомобільний транспорт”;

5.4 не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов’язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів;

5.5 має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);

5.6 подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України “Про автомобільний транспорт”.

6. Перевізники різних форм власності, які працюють на міських автобусних маршрутах, для забезпечення належної організації перевезень пасажирів та високої культури їх обслуговування зобов’язані:

6.1 забезпечувати роботу рухомого складу на маршрутах за визначеним розкладом руху з відповідною організацією диспетчерського управління;

6.2 мати не менш як один транспортний засіб, пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;

6.3 видавати пасажиру квитки встановленого зразка.

7. Пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

Подання документів  на конкурс

8. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо проведення конкурсу та об’єкт конкурсу визначається виконавчим комітетом Фастівської міської ради (далі – Організатор), виходячи з потреб населення м. Фастова в пасажирських перевезеннях.

9. Перевізники-претенденти на перевезення пасажирів можуть брати участь у конкурсі на один або декілька маршрутів.

10. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатком 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3.12.2008 р. №1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, і такі документи:

10.1 виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

10.2 нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг із перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

10.3 перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажировмісності (з відміткою “з місцем водія/без місця водія”), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

10.4 копії ліцензійних карток на кожен автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

10.5 документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;

10.6 копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

10.7 копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

10.8 перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмову інформацію про їх відсутність;

10.9 анкету;

10.10 копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) за останні повні два квартали.

Комплектність поданих документів перевіряє в міру їх надходження Організатор.

11. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника -претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

а) Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

б) Конверт (пакет) з позначкою “№1”, який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

в) Конверт (пакет) з позначкою “№2”, який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

г) У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах №1 і №2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

12. Усі документи претендент подає в конверті, на якому зазначає свою назву, адресу і найменування об’єкта конкурсу, з поміткою “Заява на участь у конкурсі на маршрут …”, до Організатора.

13. Подання документів на конкурс припиняється після закінчення терміну, визначеного в оголошенні про проведення конкурсу. Документи, які надійшли після встановленого терміну, не приймаються.

14. Перевізник-претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо.

Документи на конкурс від претендентів приймаються до 14 лютого 2013 року включно.

Плата за участь у конкурсі становить 1507,00 грн. (одна тисяча п’ятсот сім гривень 00 коп.).

Перелік документів, бланк заяви на участь у конкурсі та додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати у відділі з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (кім. 109).

Контактні телефони: (04565) 6-04-45, 6-14-25, факс: 6-31-00.

Режим роботи: 8.00-17.15; перерва – 12.00-13.00; вихідні – субота, неділя.

Виконавчий комітет Фастівської міської ради