Перемога

Switch to desktop Register Login

Інформація щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП Фастівської міської ради “Фастівводоканал”

Комунальне підприємство Фастів­ської міської ради “Фастів­водоканал” повідомляє , що згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 30.05.2014 року №624 “Про встановлення тарифів на цен­тралізоване ­водопостачання та водовідведення КП Фастівської міської ради ­“Фа­стівводоканал” з 1.07.2014 р. вво­дяться в дію нові тарифи на централізоване водопостачання та ­водовідведення (відповідно до Закону України “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг”, Указу Президента України від 23.11.2011 р. №1073 “Про На­ціональ-ну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг” та Постанови Кабінету Міністрів України від 1.06.2011 р. №869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”).

Розмір тарифу на централізоване водопостачання складає 7,788 грн. за 1 м3 ( з ПДВ), на водовідведення – 10,116 грн. (з ПДВ). (Копія по­ста­нови та структура тарифу ­дода­ються).

Діючі тарифи затверджені рішенням виконавчого комітету Фастівської міської ради від 26.11.2010 р. №261 “Про затвердження тарифів на послуги водопостачання та водовідведення КП КОР “Фастівводоканал” для І, ІІ та ІІІ груп споживачів” і введені в дію з 1.01.2011 року та ­постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14.02.2014 №123“ Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП Фастів­ської міської ради “Фастівводоканал” для бюджетних установ та інших ­споживачів (крім населення)”.

Відповідно до Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” (ст.32 п. 3) тарифи на надання послуг з питного водопостачання та водовідведення розраховуються на підставі галузевих нормативних ­ви­трат і повинні повністю відшкодовувати експлу­атаційні витрати та ­забезпечувати надійну роботу об’єктів централізованого питного водопостачання і водовідведення.

Затверджені тарифи відшкодовують собівартість послуг із водопо­стачання на 68%, із водовідведення – на 71% , тому КП “Фастівводоканал” не в змозі спрямувати достатню кількість коштів для нормального функціонування підприємства: на виплату заробітної плати, на виконання заходів з енергозбереження, капітального ремонту ветхих і аварійних мереж, споруд, сплату податків та зборів. Відбулося зростання основних складових тарифу: заробітної плати на – 25,6 %, матеріальних ви­трат – на 12,2%.

Слід зазначити, що підприємство фактично дотує не лише населення (непокрита різниця в тарифах станом на 1.05.2014 р. складає 11195,4 тис.грн.), але і бюджетні та приватні підприємства міста, які користуються послугами “Фастівводоканалу”.

Так, за період 2011-2013 рр. та поточний період 2014 р. заборгованість із різниці в тарифах бюд­жетних установ, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів склала 464,5 тис.грн., по промислових підприємствах – 1077,2 тис.грн.

Основною причиною перегляду тарифів є:

1. Законодавче збільшення рівня мінімальної заробітної плати з 941,00 грн. у 2011 р. до 1218,00 грн. в 2013 р.

2. Збільшення відрахувань на соці­альні заходи у зв’язку зі збільшенням рівня мінімальної заробітної плати.

3. Підвищення цін на електроенергію з 68,60 коп./кВт у 2011 р. до 1,062162 грн../кВт в 2014 році.

4. Підвищення цін на паливо (А 92) з 5,83 грн. за 1 л у 2011 р. до 12,75 грн. у 2014 р.

Крім того, при плані підприємства   збільшення дохідної частини за ­рахунок підняття тарифів протягом 2013 р. проведено роботу з оптимі­зації штатної структури та фонду оплати праці за рахунок скорочення посад інженерно-технічних працівни­ків, у 2014 р. планується оптимізація штатної структури та фонду оплати праці за рахунок скорочення посад робітників у зв’язку з автоматизацією підприємства.

Іван Соломаха,

директор КП

“Фастівводоканал”

 

ПОСТАНОВА

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

“Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП Фастів­ської міської ради “Фастівводоканал”

Відповідно до Закону України “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг”, Указу Президента України від 23.11.2011 р. № 1073 “Про Національну комі­сію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг” та постанови Кабінету Міністрів України від 1.06.2011 №869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування ­тарифів на житлово-комунальні ­послуги” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити Комунальному підприємству Фастівської міської ради “Фастівводоканал” тарифи:

на централізоване водопостачання – 6.49 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

на централізоване водовідведення – 8,43 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

2. Установити Комунальному підприємству Фастівської міської ради “Фастівводоканал” структуру тарифів на централізоване водо­постачання та водовідведення згідно з додатками 1, 2.

3. Визнати такою, що втра­тила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулю­вання у сфері комунальних послуг, від 14.02.2014 р.         №123 “Про встановлення тарифів на ­централізоване водопостачання та водовідведення КП Фастівської міської ради “Фастівводоканал” для бюджетних установ та інших споживачів (крім населення)”.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2014 р.

В.Кальченко, в.о. голови комісії

tab-1

tab-2

Копіювання матеріалів сайту дозволено тільки після узгодження з редакцією газети "Перемога". По всім питанням звертайтесь на електронну скриньку smok7@ukr.net

Top Desktop version