Актульні новини Фастова і Фастівського району

Створено новий відділ

Згідно із Законом України від 4.07.2012 р. (зі змінами) “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та постанови Кабінету Міністрів України №703 від 22.06.2011 р. “Про порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень” створено відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень реєстраційної служби Фастівського міськрайонного управління юстиції у Київській області.

Повноваження відділу – проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень або відмова у їх реєстрації; забезпечення ведення Державного реєстру прав; надання інформації про зареєстровані права та їх обтяження в порядку, встановленому цим законом; забезпечення обліку безхазяйного нерухомого майна; здійснення інших повноважень, передбачених цим законом та іншими нормативно-правовими актами.

Державна реєстрація прав на нерухоме майно – офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – єдина державна інформаційна система, що містить відомості про права на нерухоме майно, їх обтяження, а також про об’єкти та суб’єктів цих прав.

Нерухоме майно – земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення.
Обтяження – заборона розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном, яка встановлена або законом, або актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб або яка виникає на підставі договорів.

Державна реєстрація прав є обов’язковою. Інформація про права на нерухоме майно та їх обтяження підлягає внесенню до Державного реєстру прав.

Обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права та обтяження на нерухоме майно, розміщене на території України, що належить фізичним та юридичним особам, державі в особі органів, уповноважених управляти державним майном, а саме: право власності на нерухоме майно; право володіння; право користування (сервітут); право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування та право оренди земельної ділянки; право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; іпотека; довірче управління майном; податкова застава, предметом якої є нерухоме майно та інші обтяження.

Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень реєстраційної служби Фастівського міськрайонного управління юстиції у Київській області знаходиться за адресою: м. Фастів вул. Суворова, 1, тел.: 6-13-53, 6-48-37. Начальник реєстраційної служби – Олександр Іванович Невмержицький. Начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень –Вікторія Аркадіївна Лісовська.

Виконувати свої повноваження відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень реєстраційної служби Фастівського міськрайонного управління юстиції у Київській області почне з 1 січня 2013 року.