Актульні новини Фастова і Фастівського району

Водокористування за новими правилами

Водні ресурси Фастівського району налічують 25 річок та струмків загальною довжиною 84 км , 26 водних об’єктів площею водного дзеркала 214 га та об’ємом води 3,13 млн.м3, в тому числі 1 водосховище площею водного дзеркала 105 га і об’ємом води 1,7 млн.м3.

Більшість водних об’єктів Фастівського району використовуються фізичними особами-підприємцями, громадянами на умовах оренди з метою риборозведення.
У вітчизняному законодавстві вперше поняття оренди водних об’єктів було закріплено у 1995 році, у Водному кодексі України, зокрема у статті 51. Проте цим Кодексом та іншими законами України не був передбачений чіткий механізм передачі водних об’єктів у користування на умовах оренди.

1 липня 2013 року набрав чинності Закон України “Про аквакультуру” від 18.09.2012 №5293-VI. Згідно із цим законом стаття 51 Водного кодексу України набула нових рис та викладена у новій редакції.

Перед тим, як розпочати аналіз статті 51 Водного кодексу України у новій редакції, хочу звернути увагу на статтю 122 Земельного кодексу України, відповідно до якої повноваження щодо надання водних об’єктів у користування на умовах оренди в межах населених пунктів належать сільським, селищним та міським радам, а за межами населених пунктів – Раді міністрів Автономної Республіки Крим та обласним державним адміністраціям.

Отже, відповідно до статті 51 Водного кодексу України (в редакції Закону України “Про аквакультуру”), надання водних об’єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта водного об’єкта. На виконання статті 51 Водного кодексу України Міністерство екології та природних ресурсів України видало наказ від 18.03.2013 р. №99 “Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта”, зареєстрований в Міністерств юстиції України 18.05.2013 р., № 775/23307. Типова форма договору оренди водних об’єктів затверджена постановою Кабінету Міністрів України №420 від 29.05.2013 р.

Розмір орендної плати визначається у договорі. Міністерство екології та природних ресурсів України видало наказ від 28.05.2013 р. №236 “Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 р. №968/23518.
Слід звернути увагу на те, що відповідно до пункту 14 статті 51 Водного кодексу України орендна плата за водний об’єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об’єктом.

Наразі актуальним питанням є норма законодавства, зазначена в пункті 6 статті 51 Водного кодексу України, в якій йдеться, що водні об’єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених законом.

Пунктом 7 статті 51 Водного кодексу України на орендаря покладений обов’язок передбачити місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо).
При визначенні таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку.

У межах населених пунктів забороняється обмеження будь-яких видів загального водокористування, крім випадків, визначених законом.
Заборона загального водокористування водними об’єктами, наданими в користування на умовах оренди, та їх нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди (пункт 10 статті 51 Водного кодексу України)

Згідно зі статтею 47 цього Кодексу, загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їхніх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об’єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об’єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.

З метою охорони життя і здоров’я громадян, охорони навколишнього природного середовища та з інших передбачених законодавством підстав районні та міські ради можуть встановлювати місця, де забороняється право загального водокористування. Місцеві ради зобов’язані повідомляти населення про встановлені ними правила, що обмежують загальне водокористування.

На водних об’єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об’єкт в оренду.

Водокористувач, який узяв водний об’єкт у користування на умовах оренди, зобов’язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об’єкті, наданому в оренду. Якщо водокористувачем або відповідною радою не встановлено таких умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень.

Зупиню увагу на одному із видів загального водокористування – любительському і спортивному рибальстві. Суспільні відносини у цій сфері регулюються правилами спортивного та любительського рибальства. Згідно з цими правилами

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ лов водних живих ресурсів

– із застосуванням вибухових і отруйних речовин, електроструму, колючих знарядь лову, вогнепальної та пневматичної зброї (за винятком гарпунних рушниць для підводного полювання), промислових та інших знарядь лову, виготовлених із сіткоснастевих чи інших матеріалів усіх видів і найменувань, а також у спосіб багріння, спорудження гаток, запруд та спускання води з рибогосподарських водойм;

– із незареєстрованих плавзасобів або таких, що не мають на корпусі чіткого реєстраційного номера (за винятком  веслових човнів).
ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ любительський лов риби та інших водних живих ресурсів на водоймах загального користування з берега або з човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше п’яти на рибалку, та спінінгом. Такий лов здійснюється безкоштовно.

В нерестовий заборонний період любительське рибальство може бути дозволено органами рибоохорони на спеціально визначених ділянках водойм однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега.

Дозволяється одній особі вилов за одну добу перебування на водоймі загального водокористування у таких кількостях:
– добування риби не більше 3 кг;
– добування раків не більше 30 шт.;
– добування безхребетних (мотиль, гамарус, волохокрилець, дафнія, циклоп, артемія та інші види) не більше 0,1 кг.

Вилов об’єктів аквакультури, які перебувають у приватній власності орендаря водного об’єкта, здійснюється на встановлених ним умовах.
Не можуть перебувати у приватній власності об’єкти аквакультури, що потрапили в умови природної волі за межами наданого орендарю в користування водного об’єкта.

Підсумовуючи, хочу ще раз наголосити на тому, що любительське рибальство здійснюється у передбачених водокористувачем (орендарем) та/або відповідними районними або міськими радами місцях за правилами, зазначеними вище.

Петро БАБІЙ, начальник басейнового управління водних ресурсів річки Рось