Актульні новини Фастова і Фастівського району

Правовий захист працівника

Роботодавець, посилаючись на економічну кризу, тимчасово переводить працівника на іншу роботи в разі простою? Пильнуйте свої права та вчіться їх захищати!

Насамперед пам’ятайте:

– простій – це тимчасове зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для її виконання, невідворотною силою або іншими обставинами, коли працівники позбавлені можливості виконувати свої трудові обов’язки;
– у разі простою працівники можуть бути переведені за їхньою згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій же місцевості на строк до одного місяця;
– час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Відповідно до статті 12 Закону України “Про оплату праці”, оплата часу простою є однією з мінімальних державних гарантій у сфері оплати праці. Час простою з вини працівника не оплачується;
– на період освоєння нового виробництва провадиться доплата до попереднього середнього заробітку (п. 5 ст. 112 КЗпП). Максимальний термін таких виплат – 6 місяців;
– працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я, виробничого середовища чи довкілля. Факт наявності такої ситуації підтверджується спеціалістами з охорони праці за участю профспілок. У цей час за працівником зберігається середній заробіток.
Встановлюючи неповний робочий час, роботодавець зобов’язаний:
– видати окремий наказ (розпорядження) про простій;
– повідомити працівників про простій;
– витребувати у працівника згоду на переведення.

Якщо роботодавець без згоди працівника переводить його в разі простою або примушує працівників (у разі їхньої незгоди на переведення) звільнятися за власним бажанням, він порушує статтю 34 Кодексу законів про працю України.

Обов’язково звертайтеся за допомогою та захистом порушених прав до:
– профкому, комісії з трудових спорів за місцем роботи;
–  районного, обласного, центрального комітетів галузевої профспілки, членами якої ви є;
– територіального об’єднання профспілок та головного спеціаліста з правових питань апарату Федерації профспілок України, який у ньому працює;
– територіальної державної інспекції праці, органів прокуратури та суду;
– органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів;
– Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Фастівське міськрайонне
управління юстиції:
вул. Суворова, 1, м. Фастів, тел.: 6-02-34,
е-mail: fastupravljust@ukr.net