Актульні новини Фастова і Фастівського району

Є результати лабораторних досліджень річкової води та загиблої в Унаві риби

Раніше вже повідомлялося про те, що 15 червня поруч із пляжем №2 відбулося виїзне засідання міської постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Проходило воно у зв’язку з виявленням загиблої риби в прибережній зоні річки та місцях відпочинку на воді.

Тоді ж, під час роботи комісії, директор Іхтіопатологічної лабораторії Державного агентства рибного господарства України Олена Олійник відібрала проби води з річки та екземпляри загиблої риби –  для про­ведення лабораторних досліджень і надання відповідних висновків щодо того, чому риба загинула. Інформація від Іхтіопатологічної лабораторії та рекомендації її фахівців уже є.

Згідно з результатами проведених гідрохімічних досліджень річкової води, є загроза виникнення заморних явищ – загибелі риби. Вміст роз­чиненого кисню і водневий показник (рН) вказують на посилене “цві­тіння” води.

У водоймах часто відбувається “цвітіння” води, пов’язане з інтенсивним розвитком синьо-зелених водоростей, які у процесі своєї життєдіяльності виділяють токсичні речовини, шкідливі для організму риби. При сильному “цвітінні” води влітку відбувається зниження вмісту кисню (до 0,5 мг/л О2) і накопичення токсинів синьо-зелених водоростей, що зумовлює задуху риби у водоймах. Адже витрачається кисень переважно на дихання водних організмів та на процеси самоочищення водойми – окислення надлишкової кількості органічних і неорганічних речовин.

Низький вміст кисню у воді зумовлює і несприятливі зоогігієнічні умови у водоймах. При цьому створюються передумови для накопичення органіч­них речовин, розмноження сапрофітної мікрофлори, яка може негативно впливати на життєздатність риб. Трива­ле перебування риб у воді з низьким вмістом кисню знижує їхню активність і значно зменшує опірність організму риби до збудників хвороб.

Зараз для покращення ситуації в Унаві слід вжити заходи, спрямовані на підвищення вмісту розчиненого у воді кисню. Рекомендовано організувати рух човнів водним дзеркалом водойми для перемішування води. Адже при надмірному інтенсивному розвитку фітопланктону у водоймах у безвітряну погоду за відсутності перемішування прошарків води можливий нерівномірний вертикальний розподіл кисню. Біля дна його вміст може дорівнювати нулю, а в поверх­невих прошарках води відбувається перенасичення киснем до 250-300 відсотків. Це явище – киснева стратифікація. Якщо киснева стратифікація триває більше доби, виникають заморні явища, оскільки у придонних прошарках води утворюються отруй­ні продукти безкисневого розпаду органічних речовин (сірководень, метан, аміак).

Для очищення та покращення якості води можливе внесення або культури живої хлорели (суспензія), або мікробіологічних препаратів.

На сьогоднішній день відповідно до наданих Іхтіопатологічною лабораторією Державного агентства рибного господарства України рекомендацій рибне господарство “Унава” вже внесло в річку 6000 літрів суспензії мікроводорослі хлорела.

Наталія Кирсенко, головний спеціаліст з питань екології та охорони навколиш­нього природного середовища  виконавчого комітету міськради