Актульні новини Фастова і Фастівського району

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Фастова за І півріччя 2018 року

Рішення Фастівської міської ради №2- ХLІІІ –VІІ від 27.08.2018 р.

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету міста Фастова за І півріччя 2018 року, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” і пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України міська рада вирішила:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Фастова за І півріччя 2018 року по доходах у сумі триста тридцять шість мільйонів двісті двадцять тисяч вісімсот вісімдесят три гривні 38 коп. (336220883,38 грн.) і по видатках у сумі двісті дев’яносто сім мільйонів дев’ятсот одна гривня 35 коп. (297000901,35 грн.), з перевищенням ¬доходів над видатками у сумі тридцять дев’ять мільйонів двісті дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят дві гривні 03 коп. (39219982,03 грн.), згідно з додатками № 1, 2, в тому числі:
1.1. По загальному фонду
– по доходах у сумі двісті вісімдесят дев’ять мільйонів триста двадцять дві тисячі дев’ятсот двадцять п’ять гривень 62 коп. (289322925,62 грн.);
– по видатках у сумі двісті сімдесят три мільйони сімдесят сім тисяч шістсот п’ятдесят дев’ять гривень 71 коп. (273077659,71 грн.); з перевищенням доходів над видат¬ками в сумі шістнадцять мільйонів двісті ¬сорок п’ять тисяч двісті шістдесят п’ять ¬гривень 91 коп. (16245265,91 грн.).
1.2. По спеціальному фонду
– по доходах у сумі сорок шість мільйонів вісімсот дев’яносто сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят сім гривень 76 копійок. (46897957,76 грн.);
– по видатках у сумі двадцять три мільйони дев’ятсот двадцять три тисячі двісті сорок одна гривня 64 коп. (23923241,64 грн.); з перевищенням доходів над видатками у сумі двадцять два мільйони дев’ятсот сімдесят чотири тисячі сімсот шістнадцять гривень 12 коп. (22974716,12 грн.).
2. Відповідно до чинного законодавства інформацію про виконання бюджету міста за І півріччя 2018 року опублікувати у засобах масової інформації.
Михайло НЕТЯЖУК, міський голова