Актульні новини Фастова і Фастівського району

Для тих, хто хоче оформити субсидію

Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою громадянам – мешканцям домогосподарств, які проживають в житлових приміщеннях і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком. Житлові субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги та/або скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо і розміром обов’язкового від­сотка платежу, визначеного в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

В окремих випадках за рішеннями комісії, утвореної районною держадміністрацією, житлова ­субсидія непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, може призначатися на площу, яка перевищує встановлену законодавством соці­альну норму житла (понаднормова площа житла). До непрацездатних непрацюючих осіб, які проживають самі і яким житлову субсидію може бути призначено на понаднормову площу житла, належать:

– особи, які не досягли повноліття;

– громадяни, які отримують пенсію за віком, у зв’язку із втратою годувальника або по інвалідності, а також ті, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” і отримують пенсію за вислугу років;

– громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

– громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особам з інвалідністю;

– громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Комісія має право призначити житлову субсидію на загальну площу житла з урахуванням понаднормової площі, яка не може перевищувати більш як на 30 відсотків соціальну норму житла, розраховану для домогосподарства.

У разі призначення житлової субсидії особам, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, пільги з оплати житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, ­твердого та рідкого пічного побутового палива не нараховуються протягом періоду отримання житлової субсидії.

Житлова субсидія не призначається, якщо:

1) опалювальна площа житлового приміщення перевищує 120 квадратних метрів для квартири у багатоквартирному будинку, 200 квадратних метрів для індивідуальних будинків (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування);

2) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства має у своєму володінні транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда).

3) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії і в цьому періоді, якщо:

– за інформацією ДФС, Пенсійного фонду ­Укра­їни у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії;

– або нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заро­бітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;

– та/або ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соці­альне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;

4) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства ­протягом 12-ти місяців перед зверненням за ­призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або в інший законний спосіб набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищувала 50 тисяч гривень;

5) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії;

6) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність у домогосподарства, що одержувало житлову субсидію у попередньому сезоні, простроченої понад два місяці заборгованості з оплати обов’язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, обов’язкової частки внеску/платежу на оплату витрат на управління ­багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії на наступний сезон.

До складу домогосподарства включаються особи, що зареєстровані і фактично проживають в житловому приміщенні, на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії.

Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи зі складу домогосподарства у разі, коли їхнє зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-­комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.

У разі, коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою від кількості членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні, за рішенням комісії соціальні ­норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за цією адресою членів домогосподарства.

Для домогосподарств, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, житлова субсидія на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) ­сезону житлова субсидія призначається з ­по­чатку такого сезону.

За інформацією з питань призначення ­житлової субсидії жителям району необхідно звертатися до управління соціального захисту населення Фастівської РДА, яке знаходиться за адресою: м. Фастів, вул. Соборна, 16. Телефони для довідок: 5-40-41; 5-13-17.

Управління соціального захисту  населення Фастівської районної  державної адміністрації